Kosten Psychotherapie

Indien u zelf betaalt, kost een sessie psychotherapie of kortdurende psychologische behandeling €95,-. Voor indirecte tijd wordt hetzelfde bedrag per uur in rekening gebracht.


Vergoedingen Psychotherapie

Vergoeding door zorgverzekeraars, algemeen:
Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ vallen binnen het basispakket van de zorgverzekeraar. Psychotherapie valt meestal onder de Specialistische GGZ. Ik werk vanaf 2016 grotendeels zonder contracten. Ik heb wel een contract met DSW, Multizorg en Caresq. (Zie de websites van de verzekeraars voor de labels die onder deze koepels vallen.) Voor vergoeding is het noodzakelijk om een verwijzing van een (huis)arts te hebben. Daarnaast zijn sommige aandoeningen uitgesloten voor vergoeding. B.v. aanpassingsstoornissen en relatie problemen.

Vergoeding door een zorgverzekeraar met wie we een contract hebben:
De rekening van de behandeling gaat dan direct naar de zorgverzekeraar, deze betaalt de rekening direct aan de behandelaar.

Vergoeding door zorgverzekeraars met wie wij geen contract hebben.
Als u een goede restitutieverzekering heeft, bij welke zorgverzekeraar dan ook, krijgt u de behandeling helemaal vergoed van uw zorgverzekeraar, dus ook bij zorgverleners die geen contract hebben. Een restitutiepolis geeft meer vrijheid om de zorgverlener te kiezen die u wilt. Als u een naturapolis hebt, krijgt u bij zorgverleners die geen contract hebben, maximaal 75% van het landelijk vastgestelde NZA-tarief door uw zorgverzekeraar vergoed. Bij nieuwe cliënten maak ik afspraken over een eigen bijdrage. We bespreken dit in het kennismakingsgesprek.

Wat kunt u zelf doen?
Ik raad u aan om goed te kijken welke verzekering het beste bij uw situatie past. De site www.zorgwijzer.nl kan u eventueel hierbij helpen. Ook mijn beroepsvereniging, de LVVP, heeft goede informatie, http://www.lvvp.info.nl Uw eigen zorgverzekering kan u uiteraard ook de informatie geven.

Vergoeding door anderen:
Sommige werkgevers vergoeden kosten van coaching of psychologische behandeling of willen daaraan bijdragen.

Tarief zonder vergoeding door derden:
Een psychotherapiegesprek of psychologische behandeling is €95 per sessie. Voor dossiervorming wordt bij intake en afsluiting een extra gesprek gerekend.


Kosten supervisie en leertherapie

Supervisie: supervisie kost €100,- per 3 kwartier of €175,- voor 1 1/2 u. Voor indirecte tijd geldt hetzelfde tarief.

Leertherapie is €100 per sessie.