Drs. Charlotte van Nispen - Praktijk voor Psychotherapie

Welkom op de site van NiVo Psychotherapie (onderdeel van NiVo Psychologen). Doordat NiVo Psychologen een kleine praktijk is, is er ruimte voor persoonlijke aandacht en een aanbod op maat. Kleinschalig, betrokken, privacy, maatwerk… dit zijn kernwoorden voor beide praktijken.
Binnen de praktijk bied ik individuele psychotherapie voor volwassenen (18-70).

Wie ben ik?

Sinds 2010 werk ik als vrijgevestigd klinisch psycholoog en psychotherapeut  in Vessem. Eerst nog, tot september 2016, naast een baan in een GGZ-instelling, maar nu uitsluitend als zelfstandig gevestigde.

Ik heb psychologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna heb ik aanvankelijk als freelancer trainingen gegeven. Na mijn opleiding Psychotherapie in Eindhoven, ben ik gaan werken bij, wat toen nog heette, Riagg Midden Brabant in Tilburg. Daar heb ik 18 jr. in verschillende teams gewerkt, als psycholoog en psychotherapeut. In 2004 ben ik gaan werken als psychotherapeut en later als zorgprogramma coördinator bij het toenmalig Regionaal Centrum Veldhoven, onderdeel van de GGZE. Ondanks dat het een grote instelling was, voelde dit centrum kleinschalig aan. Dit beviel me goed. Later gingen we helaas op in een groot ambulant centrum, van diverse regio’s. Ik merkte opnieuw dat dergelijke grootschaligheid mij niet ligt. Daarom koos ik  in 2012 om te gaan werken bij Momentum GGZ in Veldhoven. Daar heb ik 4 ½ jr. met veel plezier gewerkt. Als klinisch psycholoog, psychotherapeut en praktijkopleider voor de opleidingen tot GZ psycholoog en psychotherapeut.
Echter ook die instelling werd erg groot in een paar jaar tijd. Mede daarom heb ik besloten me te beperken tot mijn in 2010 gestarte eigen praktijk.

Samenwerkingen

Als zelfstandig psychotherapeute ben ik aangesloten bij Netwerk Psychotherapie Eindhoven e.o. Dit netwerk bestaat uit een groep van vrijgevestigde psychotherapeuten die regelmatig overleg met elkaar voeren om eigen en gezamenlijke professionaliteit te bevorderen. Wij zijn allen al vele jaren werkzaam als psychotherapeut, en hebben gezamenlijk een brede expertise. Ieder van ons is BIG geregistreerd en lid van de LVVP. Enthousiasme voor ons vak, en de wens dit goed en zorgvuldig uit te oefenen, bindt ons. Daarbij hebben we ruime ervaring in verschillende aspecten van dit werk. Indien nodig kunnen we verwijzen naar elkaar of voor elkaar waarnemen tijdens afwezigheid. Voor een meer multidisciplinaire inbedding werken we samen met psychiaters in de regio. De onderlinge lijnen zijn hierdoor kort, hetgeen het verloop van de behandeling ten goede kan komen.

Omdat ik in de regio de Kempen mijn praktijk heb, werk ik ook in een samenwerkingsverband met psychologen in deze regio. Hierdoor is er goed overleg tussen collega’s die meer in de basis ggz werken en degenen, waaronder ikzelf, die vooral in de gespecialiseerde ggz werken.

Verder is er met enkele huisartspraktijken laagdrempelig overleg, meestal via de praktijkondersteuners ggz.

Expertise

Ik ben lid en supervisor bij de Vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie en de vereniging voor schema therapie. Ook ben ik lid bij de vereniging voor EMDR. Verder ben in BIG geregistreerd als klinisch psycholoog en psychotherapeut. Voor deze lidmaatschappen en registraties is het nodig om jaarlijks te voldoen aan bijscholing en te blijven werken in deze sector. Het lidmaatschap van de LVVP, de Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, betekent dat ik me houd aan de beroepscode en algemene richtlijnen voor deze beroepsgroep. Dit betekent ook dat de praktijk eens in de 5 jaar gevisiteerd wordt. Voor mij was dit eind 2016 en loopt dus tot 2021.

Iedere aanbieder van psychotherapie is verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben waarin aanbod en kwaliteitswaarborgen staan omschreven:
U kunt deze vinden via de volgende link : http://nivopsychologen.nl/kwaliteitsstatuut-nivo-psychologen.pdf

Klachtenprocedure voor NiVo Psychotherapie:
Het is altijd mogelijk, ondanks dat ik me altijd inspan zo goed mogelijk te werken, dat er toch iets is waar u een klacht over heeft. Als lid van de LVVP maak ik gebruik van hun klachtenregeling. Wanneer u twijfels, klachten of vragen heeft omtrent uw behandeling, is het voor beiden partijen het prettigst als u dat met mij bespreekt. Wanneer we het niet samen opgelost krijgen, kunt u zich richten tot de LVVP. Vanaf 1 januari 2017 zal u zich kunnen wenden tot een klachtenfunctionaris bij de LVVP. Deze zal proberen te bemiddelen. Lukt dit niet, dan is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de LVVP.
Wanneer u zich hier aanmeldt, krijgt u van mij de folder van de LVVP, waarin ook de klachtenprocedure staat vermeld. Deze folder staat op de website: www.lvvp.info.nl

Charlotte van Nispen


Drs. Charlotte N. van Nispen
Psychotherapeut BIG: 19037852916 Klinisch Psycholoog BIG: 89037852925