Psychotherapie en psychologische behandeling/begeleiding

Psychotherapie is een behandelmethode waarin niet alleen gericht wordt op verminderen van klachten, maar ook op een beter zicht op uzelf en denk- en gedragspatronen die klachten in stand houden of doen terugkomen. Het is meer gericht op de persoonlijkheid dan de kortdurende klachtgerichte behandelingen. Ik bied individuele psychotherapie voor volwassenen. Indien nodig en gewenst betrek ik de partner of gezinsleden bij de behandeling. Ik werk integratief, d.w.z. dat ik van meerdere therapie vormen gebruik maak. Wel ben ik door mijn opleiding en training vooral schema therapeut en cognitief gedragstherapeut dus ik werk grotendeels vanuit dat kader. Ook gebruik ik EMDR. Psychotherapie valt onder de specialistische GGZ.

Ik bied op het moment alleen kortdurende trajecten, waaronder ook kortdurende schema therapie. Naast de gesprekscontacten kan er gebruik gemaakt worden van e-health. De programma’s kunnen ondersteunen bij het ook thuis werken aan inzicht en verandering.

Psychologische behandeling of begeleiding bied ik ook. Dit is meestal een kortdurende behandeling, max. 10 sessies voor lichtere problematiek. Hierbij wordt wel meer gericht op klachtenvermindering, maar vooral op toename van gewenst gedrag en evt. ander manier van denken. Wanneer er sprake is van een diagnose en een verwijzing door de huisarts, is vergoeding door de zorgverzekeraar vaak (gedeeltelijk) mogelijk, binnen de basis GGZ. Ook bij deze vorm kan er e-health worden ingezet. Dit is naast de gesprekscontacten, dus nooit alleen maar e-health.

Een algemene omschrijving en uitleg over psychotherapie door BIG-geregistreerde psychotherapeuten vindt u o.a. op: www.psychotherapie.nl. Voor informatie over schematherapie kunt u kijken bij de website van de vereniging voor schema-therapie: http://www.schematherapie.nl Voor informatie over cognitieve gedragstherapie kunt u kijken op: http://www.vgct.nl/website/publieksinfo/algemeen Voor informatie over EMDR: www.emdr.nl