Hoe werk ik?

Na een eerste contact via mail of telefoon maken we een afspraak om persoonlijk kennis te maken en globaal de vraag te verkennen. Gezamenlijk bepalen wij vervolgens of er basis genoeg is om een werkrelatie aan te gaan. Dit eerste gesprek is vrijblijvend en zonder honorarium. Eventuele reis/verblijfskosten worden wel berekend. Als besloten wordt tot verdere samenwerking gaat het afgesproken traject - individueel of team-/groepsgewijs - van start. Begeleiding kan plaatsvinden in onze praktijk in Vessem of op locatie.

Enkele voor mij essentiële uitgangspunten:

  • De vraag/kwestie van de cliënt is altijd start- en uitgangspunt. Dit betekent o.a. dat van cliënt gevraagd wordt zich voor te bereiden op een gesprek.
  • Vertrouwelijkheid is gewaarborgd: "Wat hier besproken wordt, blijft ook hier". Uiteraard zal met de cliënt verkend worden hoe met de kwestie/het besprokene omgegaan kan worden, soms in de vorm van een "huiswerkopdracht".
  • Op persoonlijk vlak is helder inzicht in de eigen kwaliteiten en tekorten nodig om goed te kunnen functioneren. Het begeleidingstraject is er dan ook altijd op gericht om inzicht, zelfbewustzijn en verantwoordelijkheidszin bij de cliënt te vergroten.
  • Inzicht in de plek en rol die cliënt heeft binnen "het systeem" (bijv. de organisatie waar hij/zij werkzaam is, maar hierbij kan ook gedacht worden aan het gezin/de familie van de cliënt) is voorwaarde voor 'goed' functioneren. Het (verder) verwerven van een helder beeld hieromtrent en het gaan zien van de eigen invloed in dit "systeem" is dan ook een belangrijke doelstelling in het werken aan de hulpvraag.
  • Het werkt altijd beter om uit te gaan van positieve kracht en kwaliteiten. Op het ontdekken en versterken daarvan richten we ons in het begeleidingstraject.
  • Humor heeft een verzachtende en helende werking.